042-487099-100
Email:pcrhnews@gmail.com


 ข้อมูลประชากร UC

ข่าว-update
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-12) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-06) | ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30) | ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30) | ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28) | อบรม อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต อำเภอพรเจริญ นำร่อง (2015-04-23) | ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22) | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญพร้อมคณะร่วมงายวันปิยะมหาราช ณ. ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ (2015-03-28) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23) | ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23) |

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-12 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-06 | อ่าน 136 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30 | อ่าน 151 ครั้ง)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28 | อ่าน 160 ครั้ง)
ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22 | อ่าน 158 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23 | อ่าน 277 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23 | อ่าน 275 ครั้ง)
รับสมัคราพนักงานบัญชีและการเงิน (2015-03-03 | อ่าน 293 ครั้ง)
ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ (2015-02-19 | อ่าน 232 ครั้ง)
ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมดีๆ