ปฎิทินกิจกรรม

หน่วยงานภายใน
ข่าว-update
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (2015-08-18) | ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ (2015-07-15) | ประกาศผลการเปิดสอบราคา (2015-07-02) | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสถานที่ (2015-07-02) | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานเปล (2015-07-02) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานสถานที่ (2015-06-30) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (2015-06-30) | ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (2015-06-23) | ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (2015-06-23) | สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมที่พักผู้ป่วยรอรับบริการทันตกรรม (2015-06-22) |