• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งคนสวน (2015-03-30 | อ่าน 13 ครั้ง)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งคนสวน (2015-03-30 | อ่าน 9 ครั้ง)
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2015-03-30 | อ่าน 17 ครั้ง)
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญพร้อมคณะร่วมงายวันปิยะมหาราช ณ. ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ (2015-03-28 | อ่าน 165 ครั้ง)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23 | อ่าน 158 ครั้ง)
  • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23 | อ่าน 152 ครั้ง)
  • รับสมัคราพนักงานบัญชีและการเงิน (2015-03-03 | อ่าน 193 ครั้ง)
  • ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ (2015-02-19 | อ่าน 166 ครั้ง)
  • รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2015-02-02 | อ่าน 151 ครั้ง)
  • ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ (2015-01-30 | อ่าน 146 ครั้ง)
  • ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ