ข่าว-update
ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30) | ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30) | ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28) | อบรม อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต อำเภอพรเจริญ นำร่อง (2015-04-23) | ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22) | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญพร้อมคณะร่วมงายวันปิยะมหาราช ณ. ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ (2015-03-28) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23) | ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23) | รับสมัคราพนักงานบัญชีและการเงิน (2015-03-03) | ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ (2015-02-19) |

 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30 | อ่าน 33 ครั้ง)
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30 | อ่าน 30 ครั้ง)
 • ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28 | อ่าน 33 ครั้ง)
 • ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22 | อ่าน 77 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23 | อ่าน 196 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23 | อ่าน 193 ครั้ง)
 • รับสมัคราพนักงานบัญชีและการเงิน (2015-03-03 | อ่าน 209 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ (2015-02-19 | อ่าน 160 ครั้ง)
 • รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2015-02-02 | อ่าน 168 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ (2015-01-30 | อ่าน 155 ครั้ง)
 • ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

  กิจกรรมดีๆ