ปฎิทินกิจกรรม

หน่วยงานภายใน
ข่าว-update
แผนเงินบำรุง ปี 59 _ 22กันยายน 58 ฉบับสมบรูณ์ (2015-09-28) | แบบฟอร์มจัดทำแผนเงินบำรุง 2559 (2015-09-11) | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (2015-08-18) | ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ (2015-07-15) | ประกาศผลการเปิดสอบราคา (2015-07-02) | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสถานที่ (2015-07-02) | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานเปล (2015-07-02) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานสถานที่ (2015-06-30) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (2015-06-30) | ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (2015-06-23) |