042-487099-100
Email:pcrhnews@gmail.com


 ข้อมูลประชากร UC

ข่าว-update
ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ (2015-05-28) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-26) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-05-26) | ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-12) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-06) | ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30) | ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30) | ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28) | อบรม อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต อำเภอพรเจริญ นำร่อง (2015-04-23) | ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22) |

ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ (2015-05-28 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-05-26 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-26 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-12 | อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-06 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30 | อ่าน 171 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30 | อ่าน 160 ครั้ง)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28 | อ่าน 180 ครั้ง)
ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22 | อ่าน 174 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23 | อ่าน 292 ครั้ง)
ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมดีๆ