ปฎิทินกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

??าว-update
ประกาศสอบงานธุรการ,ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (2016-05-23) | ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (2016-05-03) | Poster presentation " แนวทางปฏิบัติในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อลดค่าวัสดุวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลพรเจริญ" นำเสนอผลงานในงาน HA National Forum ครั้งทึ่17 (2016-03-04) | ดาวน์โหลดคู่มือบริหารกองทุนแพทย์แผนไทย 2559 (2016-02-09) | แบบฟอร์มสัญญายืมเงินงบ PP Basic cup พรเจริญ ปี59 สำหรับโครงการต่างๆ (2016-02-01) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 (HA) Part I (2016-01-29) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 (HA) Part II (2016-01-29) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 (HA) Part III (2016-01-29) | คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ ปี 2559 (2016-01-29) | แบบประเมินตนเอง การประเมิน CUP รอบที่ 1 (SAR2559) (2016-01-29) |