2014-10-28

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23 | อ่าน 106 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23 | อ่าน 103 ครั้ง)
 • รับสมัคราพนักงานบัญชีและการเงิน (2015-03-03 | อ่าน 132 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ (2015-02-19 | อ่าน 115 ครั้ง)
 • รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2015-02-02 | อ่าน 107 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ (2015-01-30 | อ่าน 90 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบจ้างเหมาบริการ (2015-01-29 | อ่าน 102 ครั้ง)
 • กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-01-29 | อ่าน 86 ครั้ง)
 • เอกสารโครงร่างวิจัย / R2R (2015-01-26 | อ่าน 88 ครั้ง)
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (2015-01-15 | อ่าน 88 ครั้ง)
 • ข่าวรับสมัครงาน

  ลำดับ ชื่อเรื่อง
  1 รับสมัคราพนักงานบัญชีและการเงิน(2015-03-03 | อ่าน 132 ครั้ง)
  2 รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(2015-02-02 | อ่าน 107 ครั้ง)
  3 รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน(2015-01-15 | อ่าน 88 ครั้ง)
  ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

  Like us