ปฎิทินกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

ข่าว-update
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินงบ PP Basic cup พรเจริญ ปี59 สำหรับโครงการต่างๆ (2016-02-01) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 (HA) Part I (2016-01-29) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 (HA) Part II (2016-01-29) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 (HA) Part III (2016-01-29) | คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ ปี 2559 (2016-01-29) | แบบประเมินตนเอง การประเมิน CUP รอบที่ 1 (SAR2559) (2016-01-29) | ดาวน์โหลด มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ปรับปรุง มกราคม 2558) (2016-01-28) | แนวทางการเขียน mini Service Profile (2016-01-15) | ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในงาน HA national Forum ครั้งที่ 17 (2015-12-15) | ภาพบรรยากาศงาน (2015-12-14) |