042-487099-100
Email:pcrhnews@gmail.com


 ข้อมูลประชากร UC

ข่าว-update
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-26) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-05-26) | ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-12) | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-06) | ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30) | ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30) | ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28) | อบรม อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต อำเภอพรเจริญ นำร่อง (2015-04-23) | ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22) | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญพร้อมคณะร่วมงายวันปิยะมหาราช ณ. ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ (2015-03-28) |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-05-26 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-26 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-12 | อ่าน 119 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยา (2015-05-06 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2015-04-30 | อ่าน 152 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (2015-04-30 | อ่าน 160 ครั้ง)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (2015-04-28 | อ่าน 169 ครั้ง)
ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22 | อ่าน 166 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23 | อ่าน 285 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23 | อ่าน 287 ครั้ง)
ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมดีๆ