• ขอส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-04-22 | อ่าน 45 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ (2015-03-23 | อ่าน 171 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (2015-03-23 | อ่าน 170 ครั้ง)
 • รับสมัคราพนักงานบัญชีและการเงิน (2015-03-03 | อ่าน 186 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ (2015-02-19 | อ่าน 146 ครั้ง)
 • รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2015-02-02 | อ่าน 150 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ (2015-01-30 | อ่าน 130 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบจ้างเหมาบริการ (2015-01-29 | อ่าน 142 ครั้ง)
 • กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (2015-01-29 | อ่าน 123 ครั้ง)
 • เอกสารโครงร่างวิจัย / R2R (2015-01-26 | อ่าน 123 ครั้ง)
 • ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

  กิจกรรมดีๆ