ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 49 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-08-287011010030ภัสราพร
22018-09-105011010022ภัสราพร
32018-09-14501307010ภัสราพร
42018-09-15501307010ภัสราพร
52018-09-16401307010ภัสราพร
62018-09-1840805010ภัสราพร
72018-09-2061834000ภัสราพร
82018-09-2460509010ภัสราพร
92018-09-2840205010ภัสราพร
102018-09-2970609020ภัสราพร
112018-09-3070509020ภัสราพร
122018-10-0360405020ภัสราพร
132018-10-1260606000ภัสราพร
142018-10-1380808010ภัสราพร
152018-10-1480708010ภัสราพร
162018-08-277010010030ลดารัตน์
172018-08-295011010030ลดารัตน์
182018-08-31501106030ลดารัตน์
192018-09-01501105033ลดารัตน์
202018-09-025013010033ลดารัตน์