ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 103 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-10-3120709030นงลักษณฺ์
22018-10-2270207020นงลักษณ์
32018-10-2362309020นงลักษณ์
42018-10-2600709030นงลักษณ์
52018-10-2710409030นงลักษณ์
62018-10-2810409030นงลักษณ์
72018-11-07601504030นงลักษณ์
82018-11-20701101010นงลักษณ์
92018-11-236010010030นงลักษณ์
102018-11-246010010030นงลักษณ์
112018-11-29207011030นงลักษณ์
122018-11-256010111030นงลัษณ์
132018-08-287011010030ภัสราพร
142018-09-105011010022ภัสราพร
152018-09-14501307010ภัสราพร
162018-09-15501307010ภัสราพร
172018-09-16401307010ภัสราพร
182018-09-1840805010ภัสราพร
192018-09-2061834000ภัสราพร
202018-09-2460509010ภัสราพร