ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 163 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-10-1780300010ไพรินทร์
22019-02-0800400020ไพรินทร์
32018-09-0720701033ไพรินทร์
42018-11-0660201030ไพรินทร์
52018-11-19701301010ไพรินทร์
62018-11-20701101010นงลักษณ์
72018-12-2280401010นงลักษณ์
82019-02-0740301020ลดารัตน์
92018-08-277010010030ลดารัตน์
102018-08-287011010030ภัสราพร
112018-08-295011010030ลดารัตน์
122018-08-305011010030ไพรินทร์
132018-09-025013010033ลดารัตน์
142018-09-035013010033ไพรินทร์
152018-09-084012010033ไพรินทร์
162018-09-094012010033ไพรินทร์
172018-09-105011010022ภัสราพร
182018-09-115011010022ไพรินทร์
192018-09-123013010000ลดารัตน์
202018-11-226010010030ลดารัตน์