ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 103 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-10-1780300010ไพรินทร์
22018-09-0720701033ไพรินทร์
32018-11-0660201030ไพรินทร์
42018-11-19701301010ไพรินทร์
52018-11-20701101010นงลักษณ์
62018-08-277010010030ลดารัตน์
72018-08-287011010030ภัสราพร
82018-08-295011010030ลดารัตน์
92018-08-305011010030ไพรินทร์
102018-09-025013010033ลดารัตน์
112018-09-035013010033ไพรินทร์
122018-09-084012010033ไพรินทร์
132018-09-094012010033ไพรินทร์
142018-09-105011010022ภัสราพร
152018-09-115011010022ไพรินทร์
162018-09-123013010000ลดารัตน์
172018-11-226010010030ลดารัตน์
182018-11-236010010030นงลักษณ์
192018-11-246010010030นงลักษณ์
202018-11-256010111030นงลัษณ์