ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 49 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-09-0720701033ไพรินทร์
22018-08-277010010030ลดารัตน์
32018-08-287011010030ภัสราพร
42018-08-295011010030ลดารัตน์
52018-08-305011010030ไพรินทร์
62018-09-025013010033ลดารัตน์
72018-09-035013010033ไพรินทร์
82018-09-084012010033ไพรินทร์
92018-09-094012010033ไพรินทร์
102018-09-105011010022ภัสราพร
112018-09-115011010022ไพรินทร์
122018-09-123013010000ลดารัตน์
132018-10-0970302020ไพรินทร์
142018-09-0620603020ลดารัตน์
152018-10-0550203020ไพรินทร์
162018-09-1940804000ไพรินทร์
172018-09-2061834000ภัสราพร
182018-10-0670504020ไพรินทร์
192018-10-0770504020ไพรินทร์
202018-09-01501105033ลดารัตน์