ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 103 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-09-123013010000ลดารัตน์
22018-09-13201206000ไพรินทร์
32018-09-1940804000ไพรินทร์
42018-09-2061834000ภัสราพร
52018-10-1260606000ภัสราพร
62018-10-1150707000ไพรินทร์
72018-11-09801303000ไพรินทร์
82018-11-10701203000ไพรินทร์
92018-09-14501307010ภัสราพร
102018-09-15501307010ภัสราพร
112018-09-16401307010ภัสราพร
122018-09-1840805010ภัสราพร
132018-09-2260708010ลดารัตน์
142018-09-2360728010ลดารัตน์
152018-09-2460509010ภัสราพร
162018-09-2660507010ลดารัตน์
172018-09-2740205010ไพรินทร์
182018-09-2840205010ภัสราพร
192018-10-1380808010ภัสราพร
202018-10-1480708010ภัสราพร