ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 163 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-10-2600709030นงลักษณ์
22018-10-2900409030ภัสราพร
32018-12-1200309031นงลักษณ์
42019-02-0800400020ไพรินทร์
52018-10-2710409030นงลักษณ์
62018-10-2810409030นงลักษณ์
72018-12-0610325030ไพรินทร์
82018-12-0710426030ภัสราพร
92018-12-1110309033ไพรินท์
102019-01-2210846020ไพรินทร์
112018-09-0620603020ลดารัตน์
122018-09-0720701033ไพรินทร์
132018-09-13201206000ไพรินทร์
142018-10-3120709030นงลักษณฺ์
152018-11-29207011030นงลักษณ์
162018-11-3020509030ไพรินทร์
172018-12-0420557030ลดารัตน์
182018-12-0520667030ลดารัตน์
192018-12-1320807040ลดารัตน์
202019-01-10201407010ภัสราพร