ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 49 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-09-0620603020ลดารัตน์
22018-09-0720701033ไพรินทร์
32018-09-13201206000ไพรินทร์
42018-09-123013010000ลดารัตน์
52018-09-084012010033ไพรินทร์
62018-09-094012010033ไพรินทร์
72018-09-16401307010ภัสราพร
82018-09-1840805010ภัสราพร
92018-09-1940804000ไพรินทร์
102018-09-2740205010ไพรินทร์
112018-09-2840205010ภัสราพร
122018-08-295011010030ลดารัตน์
132018-08-305011010030ไพรินทร์
142018-08-31501106030ลดารัตน์
152018-09-01501105033ลดารัตน์
162018-09-025013010033ลดารัตน์
172018-09-035013010033ไพรินทร์
182018-09-05501105033ไพรินทร์
192018-09-105011010022ภัสราพร
202018-09-115011010022ไพรินทร์