ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 103 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-10-2600709030นงลักษณ์
22018-10-2900409030ภัสราพร
32018-10-2710409030นงลักษณ์
42018-10-2810409030นงลักษณ์
52018-12-0610325030ไพรินทร์
62018-12-0710426030ภัสราพร
72018-12-1110309033ไพรินท์
82018-09-0620603020ลดารัตน์
92018-09-0720701033ไพรินทร์
102018-09-13201206000ไพรินทร์
112018-10-3120709030นงลักษณฺ์
122018-11-29207011030นงลักษณ์
132018-11-3020509030ไพรินทร์
142018-12-0420557030ลดารัตน์
152018-12-0520667030ลดารัตน์
162018-09-123013010000ลดารัตน์
172018-10-3030909030ไพรินทร์
182018-09-084012010033ไพรินทร์
192018-09-094012010033ไพรินทร์
202018-09-16401307010ภัสราพร