ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 41-49 of 49 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
412018-10-10508080020ลดารัตน์
422018-10-10508080020ลดารัตน์
432018-10-10508080020ลดารัตน์
442018-10-10508080020ลดารัตน์
452018-10-10508080020ลดารัตน์
462018-10-1260606000ภัสราพร
472018-10-1150707000ไพรินทร์
482018-10-1380808010ภัสราพร
492018-10-1480708010ภัสราพร