ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 41-60 of 163 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
412018-10-10508080020ลดารัตน์
422018-10-10508080020ลดารัตน์
432018-10-10508080020ลดารัตน์
442018-10-10508080020ลดารัตน์
452018-10-10508080020ลดารัตน์
462018-10-1260606000ภัสราพร
472018-10-1150707000ไพรินทร์
482018-10-1380808010ภัสราพร
492018-10-1480708010ภัสราพร
502018-10-15706030010ลดารัตน์
512018-10-1670502010ภัสราพร
522018-10-1780300010ไพรินทร์
532018-10-1870704020ภัสราพร
542018-10-1970407020ลดารัตน์
552018-10-2070307020ไพรินทร์
562018-10-2170207020ไพรินทร์
572018-10-2270207020นงลักษณ์
582018-10-2362309020นงลักษณ์
592018-10-2460108020ไพรินทร์
602018-10-2540209020ลดารัตน์