ผลการรายงานเลือดคงคลังประจำวัน

Showing 1-20 of 204 items.
#วัน/เดือน/ปีBlood Gr.aหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.bหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.oหมดอายุภายใน 7 วันBlood Gr.abหมดอายุภายใน 7 วันผู้รายงาน
12018-08-277010010030ลดารัตน์
22018-08-287011010030ภัสราพร
32018-08-295011010030ลดารัตน์
42018-08-305011010030ไพรินทร์
52018-08-31501106030ลดารัตน์
62018-09-01501105033ลดารัตน์
72018-09-025013010033ลดารัตน์
82018-09-035013010033ไพรินทร์
92018-09-05501105033ไพรินทร์
102018-09-0620603020ลดารัตน์
112018-09-0720701033ไพรินทร์
122018-09-084012010033ไพรินทร์
132018-09-094012010033ไพรินทร์
142018-09-105011010022ภัสราพร
152018-09-115011010022ไพรินทร์
162018-09-123013010000ลดารัตน์
172018-09-13201206000ไพรินทร์
182018-09-14501307010ภัสราพร
192018-09-15501307010ภัสราพร
202018-09-16401307010ภัสราพร